Eğitimlerimiz

‘Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir.’ – Albert Einstein

Albert Einstein’in bu evrensel sözüne inançla, eğitimlerimizi, katılımcılarımıza bilgi aktarma ortamı olarak değil, onların da aktif katılımı ile aklın eğitilmesi fırsatı olarak görüyor ve bundan hareketle konusunda uzman eğitmenlerimiz aracılığıyla ‘hızlandırılmış öğrenme tekniği’ uyguluyoruz. Hızlandırılmış öğrenme tekniği, kişilerin eğlenerek öğrenmesi esasına dayanır.

Bol katılımlı, grup çalışmaları, sunumlar, rol çalışmaları, bireysel çalışmalar, renkli görseller ve hatırda kalıcılığı arttıran oyunlar ile desteklenen bir öğrenme yöntemidir. Eğitimlerimizi tasarlarken beklentinin bilişsel gelişim mi, duyuşsal gelişim mi yoksa devinimsel gelişim mi olduğunu dikkate alıyor, içeriği kuruluşunuza özel çözümlerle de destekleyebiliyoruz. Katılımcıların hem keyif aldığı ve hem de işlerine döndüklerinde nasıl uygulayacaklarını deneyimlemiş oldukları bir öğrenme sürecinden geçmiş olmaları ilk hedefimiz. Bunun için alanlarında uzman eğitmenlerimizi, Arden Eğitim altyapısı ile uyumlaştırıyor, sizlere farklı bir eğitim yaklaşımı vaad ediyoruz. %95 katılımcı memnuniyeti ortalaması ile pek çok kişinin/ kuruluşun ‘gelecekte var olma yolculuğuna’ destek verdik. Sizleri de iş ortağımız olarak desteklemek ve eğitim sürecimizi tecrübe edebilmeniz için heyecanla bekliyoruz.

Kuruluşunuzun dayanıklılığını arttırarak gelecekte de var olması için her türlü desteğe hazırız.