ORCA

ORCA – (Organizational Resilience Competency Assessment) Organizasyonel Dayanıklılık Yetkinlik Değerlendirmesi

Bir kuruluşun Organizasyonel Dayanıklılığını geliştirmesi için gereken ilk adım aslında bu yolculukta nerede olduğunu bilmesidir.

Neden Dayanıklılık Ölçümü?

  • Kuruluşun üst yönetimine organizasyonel dayanıklılık yetkinlikleri esas alınarak belirlenen güçlü ve zayıf yanlarını görme imkanı vermek.
  • Kuruluşun liderlerini, dayanıklılığı kuruluşun stratejik hedefi olarak tanımlayarak güçlendirmek
  • Kuruluşun liderlerinin organizasyonel dayanıklılığı sürdürülebilir bir odak olarak tanımlama taahütü vermesini sağlamak
  • Yetkinlik boşluklarını kapatmak üzere stratejik hedefler oluşturmak
  • Liderlerin, dayanıklılığı artırmak üzere düzenleyeceği eylem planlarını uygulamak için gereken becerisini artırmak.

Arden’in benimsediği ve ICOR ile işbirliğimizin temeli olan kuruluşların organizasyonel dayanıklılığını artırmak ve dayanıklılık yolunda ilerlemeyi yaygınlaştırmak için Arden, ICOR’un yılların tecrübesi ve araştırmasıyla geliştirdiği Organizasyonel Dayanıklılık Modeli’ni esas alarak oluşturduğu ORCA ölçüm aracını kullanmaktadır.

ORCA (Organizational Resilience Capability Assessment) –Organizasyonel Dayanıklılık Yetkinlik Değerlendirmesi Aracı, dayanıklılığı güçlü kuruluşlarda görülen hedefler ve değerlendirme kriterlerini esas alan ölçütler kullanarak, istekli kuruluşun yetkinlik ve davranış eğilimlerini ölçen bir araçtır.

ORCA uygulamasında, ICOR’un Organizasyonel Dayanıklık tanımında yer alan 5 boyut ve bunların içerdiği 17 strateji, 95 yetkinlik ifadesi ile sorgulanır ve her strateji için 6 tür davranış eğilimi de değerlendirilir.

Sonuç değerlendirmesi, yetkinlikler ve davranışlar üzerinden verilen puanların toplamıyla iki alanda (yetkinlik ve davranış) yapılarak kuruluşun Organizasyonel Dayanıklılık sürecindeki konumu belirlenir.

Yetkinlik ve davranış tabanlı değerlendirmenin esnekliği kuruluşa hedef ve stratejileri arasında önceliklendirme yapmalarında rehberlik eder.

ORCA Puanlama sistemi kuruluşlara 3 seviyede tanıma ve akreditasyon sunar:

  • ORCA 1 Star Organization. – Recognized for Merit.

  • ORCA 2 Star Organization. – Recognized for Leadership.

  • ORCA 3-Star Organization. – Recognized for Excellence.

Organizasyonel dayanıklılık konusunda lider kuruluş olan ICOR, bu tanıma ve akreditasyon sistemi çerçevesinde organizasyonların bulunduğu seviyeyi tanımlayan resmi logoyu kullanma hakkını kuruluşa 3 yıl geçerliliği olacak şekilde sunar.

Organizasyonel dayanıklılığını ölçmek isteyen kuruluş, Arden uzman danışmanları eşliğinde kuruluşun ihtiyacına göre şekillendirilecek uygulama adımlarıyla ORCA sürecini tamamlar. Bu süreç, kuruluşun üst yönetimini birincil derecede dahil etmekle birlikte, odak grupları ve tüm çalışanlardan da geri bildirim toplanarak gerçekleşir. Çalıştaylar ve anket çalışmaları sürecin önemli bileşenleridir.