OR (CORP, CORM, CORE, seminerler)

Stratejik Ortağı olduğumuz ICOR’un Organizasyonel Dayanıklılık alanında bireylere yönelik eğitim programları bulunmaktadır. Bu eğitimler 5 boyut ve 25 yetkinlikten oluşan Organizasyonel Dayanıklılık Yetkinlik Modeli üzerine inşa edilmiştir. Katılımcılar sınavı başarıyla geçmeleri halinde, katıldıkları içeriğe uygun olarak:

  • Certified Organizational Resilience Manager (CORM)
  • Certified Organizational Resilience Professional (CORP) ve
  • Certified Organizational Resilience Executive (CORE)

Sertifikalarından birini almaya hak kazanırlar. Sertifikaların geçerliliği 3 yıldır. Katılımcılar bu 3 yıl içinde Organizasyonel Dayanıklılılk konusunda yetkinliklerinin devamını sağlayan faaliyet, etkinlik vb gerçekleştirdiklerini beyan ederler. Bu eğitimler Türkçe olarak da verilebilmektedir.

  • BOYUT1- Liderlik ve Strateji
  • BOYUT2- Kültür ve Organizasyonel Davranış
  • BOYUT3- Organizasyonel Altyapı
  • BOYUT4- Hazır Olma ve Risk Yönetimi
  • BOYUT5- Yenileşim ve Sürekli Gelişim