Kuruluşunuzun dayanıklılık hikayesini birlikte oluşturalım…

ORCA Organizasyonel Dayanıklılık Ölçümlemesi

ICOR Organizasyonel Dayanıklılık Modeli

Stratejik Sürdürülebilirlik

  • Organizasyonel Dayanıklılık

Dünya liderleri dayanıklılığı konuşuyor

ICOR ABD ‘de yerleşik organizasyonel dayanıklılık araştırması, uygulaması ve yayılımı konusunda lider kuruluştur. ICOR tarafından geliştirilen ölçümleme ve geliştirme modeli ile gelecekte var olmak için …

  • İnsan, Gezegen, Toplum ve Refah!

Yeni dünya düzeninde iş yapış modeli değişiyor!

Küresel sürdürülebilirlik beklentilerine hizalanmak ve oyun dışı kalmamak için…

  • Dayanıklı Liderler

Liderlik tanımı hızla değişiyor!

Günümüzde liderlik alanındaki küresel eğilimlere uyumlanmak için …

  • Dayanıklı Çalışanlar

Motivasyon, verim!

Yataylaşan organizasyonlarda çalışanlardan beklentiler artarken, çalışanların motivasyonunu ve performansını artırmak için …